Univerzitet Metropolitan Logo

CV SRB

28 марта, 2013

Šta je biografija CV?

CV је skraćenica za latinski izraz Curriculum Vitae (pregled života).

Naziv CV je izraz koji se uglavnom koristi u Evropi.Dok se kod nas koristi  i naziv radna biografija.

Bez obzira na naziv ovi dokumenti imaju za cilj ličnu prezentaciju pojedinca.

Zapamtite, biografija predstavlja vas.

Zašto je važno dobro napisati biografiju (CV)?

Biografije (CV) predstavlja prvi korak u  međusobnom upoznavanju s potencijalnim

poslodavcem i od njenog sadržaja i načina kako je napisana najviše zavisi da li će postići cilj – Intervju sa poslodavcem.

Biografija treba biti pregledna i čitljiva, da ima sadržajan tekst u kojem se navode bitni podaci o sebi , jer predstavlja najvažniji pokazatelj  na osnovu  kojeg poslodavac procenjuje da li ste odgovarajuća osoba i  da li se uklapate u njegovo preduzeće.

Ko ne treži posao neće ga ni naći.

Struktura biografije(CV – а)

Iako ne postoji jedinstven obrazac za pisanje biografije, ovo je dokument koji se tradicionalno sastavlja po određenoj formi i sadržini.

Bitno je da se pridržavate sledeće strukture jer ona praktično predstavlja standard u pisanju biografije.

Lični podaci:

 • puno ime i prezime
 • tačna adresa
 • broj telefona
 • e mail adresa


Obrazovanje:

 • naziv obrazovne ustanove
 • period školovanja
 • stečeno zvanje


Ukoliko ne posedujete radno iskustvo, deo o obrazovanju stavite na početak biografije odmah posle ličnih podataka i navedite detaljan prikaz obrazovnog razvoja odnosno navedite:

 • diplomski/maturski rad
 • posebno interesovanje za neki predmet
 • prosek ocena (u slučaju da je visok)
 • pohađane kurseve (vezane za profesiju)
 • Ukoliko posedujete radno (profesionalno) iskustvo, u delu o obrazovanju navedite samo osnovne informacije.


Profesionalno / radno iskustvo:

 • naziv firme
 • naziv pozicije
 • period zaposlenja
 • opis poslova i postignute rezultate


Lični profil:

 • veštine stečene tokom života i rada sa ljudima
 • organizacione veštine
 • sposobnosti pojedinaca
 • interesovanja i sklonosti


Ostale sposobnosti

 • poznavanje rada na računaru (navedite konkretne programe)
 • navedite do kog nivoa poznajete pojedine strane jezike
 • ostale sposobnosti (posedovanje vozačke dozvole i dr položene kurseve i stečena uverenja)

 

BITNO JE DA ZNATE:

1. U biografiji nikada ne pisati:

 • nacionalno i političko opredeljenje
 • očekivanu visinu zarade
 • rok u kome ste spremni da preuzmete posao
 • razloge napustanja prethodnog poslodavca
 • sitne laži i ž+argon
 • skraćenice
 • grafikone, crteže i ne dostavljati fotografiju

2. U biografiju je obavezno:

 • ime i prezime, adresa, broj telefona i email adresa
 • željeno radno mesto
 • obrazovanje i obuka
 • radno iskustvo
 • lične karakteristike

 

Zapamtite:

 • cilj biografije je da dovede do intervjua
 • dobro napisana biografija je kratka po broju reči, ali jaka po činjenicama i energiji
 • pisanje biografije je najbolja priprema za intervju
 • sadržaj biografijhe usmerava tok intervjua
 • ton biografije treba biti umeren

Jedini način dobijanja posla, čak i u ekonomijama  gde postoji velika ponuda radnih mesta, je nikada ne prestati s  traženjem posla i ne odustati. Tražite posao dok ga ne nađete, nemate alternativu.
Budite uvek toku i pratite nas na Google plus , facebook i twitter stranicama.

 

Primeri izgleda CV-a:

http://www.zaposlimo-srbiju.com/CV-Obrazac.aspx

http://www.infostar.rs/stranice/prikazi/cv-radna-biografija

http://poslovi.infostud.com/info/saveti/34/Kako-napisati-CV-biografiju/

http://www.uns.ac.rs/sr/medjunarodna/docs/pisanjeCV.pdf

http://sl.scribd.com/doc/64133507/CV-OBRAZAC

http://www.cvprimeri.com/cv_primeri.php

http://www.dnv.co.rs/03NavigacijaV/Dokumenti/Pristupnica/Obrazac%20CV.html

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.